Lis
23

Dofinansowany kurs angielskiego lub niemieckiego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Podniesienie kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców Północnej Wielkopolski" realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich.
Kurs obejmuje:
- 120 godzin zajęć stacjonarnych 2 x w tygodniu po 90 min.
- egzamin uprawniający do uzyskania certyfikatu TELC
- bezpłatne materiały dydaktyczne
Dla kogo?
- osoby pracujące powyżej 25 roku życia
- również dla osób z wyższym wykształceniem!

Wkład własny na uczestnika – 600zł
________________________________________________
Formularze zgłoszeniowe oraz informacje można uzyskać w:
Biurze Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: sgipn.pila@gmail.com
lub
Leader School
ul. Śródmiejska 24
64-920 Piła
tel. 67 214 24 44
email: pila@leaderschool.pl