Maj
19

Intensywny wakacyjny kurs językowy – Język niemiecki

Zapraszamy na kurs konwersacyjny języka niemieckiego na poziomie A2/B1
_____________________________________________________________
Zajęcia konwersacyjne dla osób dorosłych, którym zależy na szlifowaniu umiejętności płynnej, poprawnej i swobodnej rozmowy w języku obcym.
Podczas kursu udoskonalisz różne formy wypowiedzi takie jak: wyrażanie opinii, argumentowanie, podsumowanie wypowiedzi, formułowanie wniosków, użycie języka niemieckiego standardowego i potocznego oraz zastosowanie złożonych form frazeologicznych i gramatycznych.
W trakcie zajęć zrealizujesz konwersacje i dyskusje na bieżące tematy: podróże, kariera, styl życia, kuchnia, kino oraz wiele innych kwestii zróżnicowanych pod kątem potrzeb i zainteresowań słuchaczy.
Praca w parach lub grupach na autentycznych materiałach (artykuły prasowe, materiały filmowe, programy dokumentalne).
Termin: 20.06 – 10.08 2017
Dni zajęć: wtorki – czwartki godz. 16.10- 18.00
Kurs obejmuje 32 godziny nauki w cenie: 539 zł *

*Oferta obejmuje grupy 4-6 osobowe