Dofinansowane kursy językowe – BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia rozwojowego dla przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dofinansowanie można uzyskać wybierając dowolny grupowy lub indywidulany kurs językowy:
- angielski - BLS Communication , Business English,
- niemiecki - BLS Kommunikation,
oraz hiszpański, francuski , włoski, rosyjski
Aby ustalić rodzaj kursu skontaktuj się z Leader School w Pile 67 214 24 44 lub 608 833 883 pila@leaderschool.pl.

Zajęcia mogą być realizowane w pracowniach językowych Leader School lub w siedzibie Państwa firmy. Zapewniamy wysoką efektywność zajęć poprzez dobór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry Lektorów, oraz dostęp do platformy e-learningowej oraz pomocy dydaktycznych.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu pilskiego, jednego z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego. Pracownicy muszą być zgłoszeni do projektu przez swoje przedsiębiorstwa.
- 50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,
- 70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,
- 80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania w oparciu o dodatkowe kryteria. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczego kursu nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tego kursu.

Jak skorzystać z dofinansowania ?

I etap - Ustalenie rodzaju kursu językowego (ilość godzin, zakres tematyczny, planowane efekty)
II etap – Wybór opracowanej dla Państwa usługi z Bazy Usług Rozwojowych
III etap - Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i podpisanie Umowy Wsparcia
IV etap - Realizacja kursu językowego
V etap - Refundacja kosztów

Wsparcie można uzyskać w ramach projektu „Rozwój sektora MSP i ich pracowników z subregionu pilskiego”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 6 Rynek pracy, 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.
Informacje dotyczące projektu oraz dokumenty do pobrania - www.rozwijamy.eu

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH