Projekty realizowane w Leader School

Nowa praca – nowe możliwości

...

Akademia efektywnej nauki

"Akademia efektywnej nauki" realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z...

Interaktywny Angielski dla 50

Szanowni Państwo !!! Z przyjemnością zapraszamy do udziału w projekcie pt. INTERAKTYWNY ANGIELSKI DLA 50 + W ramach projektu oferujemy: - 120 godzin zajęć...

Interaktywny Angielski dla pracowników MŚP

Szanowni Państwo !!! Zapraszamy do udziału w projekcie pt. INTERAKTYWNY ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW MŚP W ramach projektu oferujemy: - 120 godzin zajęć...

Nowe horyzonty edukacyjne w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Krzyżu Wlkp.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Czas trwania Projektu:...

Nowe horyzonty edukacyjne w szkolnictwie zawodowym

START W DOROSŁOŚĆ
„Nowe horyzonty edukacyjne w szkolnictwie zawodowym” zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
Działanie 9.2...

„Interaktywny kurs języka angielskiego dla osób pracujących”

ROZWÓJ KADR „Interaktywny kurs języka angielskiego dla osób pracujących” zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Poddziałanie...

EFEKTYWNA NAUKA DROGĄ DO ROZWOJU KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

RADOŚĆ TWORZENIA
„Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych”
zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...